Płatna opieka, zwolnienie lekarskie, Zus

Opieka nad starym, schorowanym rodzicem bardzo często wymaga poświecenia wiele wysiłku i czasu, którego nierzadko z powodu pracy zawodowej czy zajmowania się własnymi dziećmi mamy bardzo mało. Wiele osób, kiedy stan zdrowia rodziców nie pozwala im na samodzielne zaspokajanie swoich potrzeb, rezygnuje z pracy zawodowej, aby móc zajmować się starszą matką lub ojcem lub też decyduje się na wynajęcie płatnej opieki nad seniorem. Niestety, dla wielu osób jest to duży kłopot, gdyż wiąże się z kosztami.

Płatna opieka na pewno jest dobrym wyborem, jeśli osiągane przez nas dochody lub też wysokość świadczeń pobieranych przez rodzica, np. renty czy emerytury kalkulują się z kwotą, jaką musimy zapłacić wykwalifikowanej opiekunce. Wynajęcie takiej osoby jest tez uzasadnione, jeśli ojciec lub matka znajduje się w bardzo ciężkim stanie, np. jest w stanie paraliżu, i wymaga specjalistycznej opieki. Koszt takiej opieki może być różny, w zależności od wykonywanych czynności i częstotliwości wizyt czy czasu opieki, opieka może być bowiem całodobowa, ale opiekunka może przychodzić również do osoby chorej na jedną lub kilka godzin dziennie.

Warto jednak wiedzieć, że w pewnych uzasadnionych przypadkach, kiedy sytuacja finansowa nie pozwala nam na płatna opiekę nad rodzicem, istnieje możliwość uzyskanie bezpłatnej opieki z Opieki Społecznej. Jeśli nie pracujemy zawodowo, opiekujemy się schorowanym rodzicem, a jego zły stan zdrowia jest udokumentowany, np. posiada on grupę inwalidzką, możemy również pobierać zasiłek z Opieki Społecznej, w wysokości kilkuset złotych miesięcznie – może on być przyznany na stałe.

Jeśli pracujemy zawodowo na podstawie umowy o pracę, przysługuje nam również czternaście dni zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad członkiem rodziny – za członków rodziny uważa się małżonka, teściów, rodziców, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci, pod warunkiem, ze pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym.

W tym okresie przysługuje nam zasiłek opiekuńczy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie wystawionego przez lekarza zwolnienia lekarskiego na formularzu ZUS ZLA, które należy złożyć w ZUS. Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80 procent wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku.