Jak zadbać o rodziców?

Jesień życia – tak często mówimy o starości. Dla większości osób jest to okres, kiedy przestają pracować zawodowo, mając wreszcie więcej czasu dla siebie i najbliższych. Niestety ten okres dla wielu osób wiąże się ze zmniejszeniem aktywności fizycznej i psychicznej, bardzo często ludzie w starszym wieku są już bardzo schorowani i zniedołężniali, wymagając tym samym pomocy innych, stając się wówczas ciężarem dla rodziny.

Jest to jeden z istotnych problemów ludzi starszych w Polsce, który wiąże się również z ich niekorzystną sytuacja finansową – niewysokie renty czy emerytury wielu seniorom nie pozwalają na wynajęcie wykwalifikowanego opiekuna do osób starszych, tym bardziej jeśli potrzebują one opieki całodobowej. Również pobyty w prywatnych domach opieki dla osób starszych, mimo że zapewniają najwyższe standardy, nie cieszą się w naszym kraju zbyt dużą popularnością, głównie ze względu wysokich opłat.

Wiele osób starszych spędza zatem jesień swojego życia we własnych domach w otoczeniu najbliższych, niestety spora ich część również w samotności. Najczęściej takim osobom pomagają dzieci bądź jedno z nich, choć warto wiedzieć, że nie tylko z moralnego punktu widzenia, ale również z prawnego obowiązek opieki nad rodzicami mają wszystkie dzieci w równej części. Najczęściej w jednym gospodarstwie domowym z rodzicami pozostaje jedno z dzieci, ale nie zawsze z powodu pracy zawodowej jest ono w stanie zapewnić stałą opiekę schorowanej matce czy ojcu.

Co prawda każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje czternaście dni zwolnienia lekarskiego na opiekę nad członkiem rodziny, w tym również rodziców, jeśli pozostają w jednym gospodarstwie domowym. W przypadku jednak gdy rodzic wymaga stałej opieki i obecności drugiej osoby, a rodzina nie może pozwolić sobie na wynajęcie płatnej opieki, wiele osób decyduje się na rezygnację z pracy zawodowej – w takiej sytuacji istnieje bowiem możliwość ustanowienia syna lub córki prawnym opiekunem osoby starszej i pobierania przez nich zasiłku z Opieki Społecznej.

Jak wiadomo, w stan zdrowia ludzi w starszym wieku wiąże się z częstym korzystaniem z opieki medycznej, aby jednak móc to robić bezpłatnie, trzeba być ubezpieczonym w NFZ. Niestety nie każda osoba starsza jest na emeryturze, rencie, czy w innej sytuacji gwarantującej takie ubezpieczenie – jeśli starszy rodzic jest w takiej sytuacji i pozostaje z nami we wspólnym gospodarstwie domowym, będąc zatrudnionym na umowę o pracę, możemy zgłosić go do swojego ubezpieczenia jako członka rodziny